top of page

Monitoring transformátorů

Transformátory jsou důležitým prvkem elektrických soustav, jejich vysoká cena poruch při odstavení je řadí mezi nejobtížněji nahraditelné.

On-line monitoring je jednoduchým řešením detekce a kvantifikace rozvíjejících se možných poruch. Umožňuje maximální zkrácení následných oprav a poskytuje sledování klíčových parametrů ve stanovených intervalech.

Plynová chromatografie je jeden z nejdůležitějších nástrojů diagnostiky výkonových transformátorů.

Analýza rozkladových plynů umožňuje detekovat poruchy od jejich vzniku a tím zamezit vzniku závažnějších problémů.

Monitorovací zařízení společnosti MS se dělí na detekční a diagnostické

Detekční

calisto_2.png

Calisto 2

Diagnostické

Calisto5.png

Calisto 5

Calisto9.png

Calisto 9

bottom of page