top of page

Montáže nových transformátorů všech typů a výkonů.

V rámci této služby nabízíme:

 • přetažení nového transformátoru na pozici a jeho ustavení

 • zajištění montážních mechanismů pro vlastní montáž transformátoru

 • příprava a vybalení příslušenství

 • kompletní montáž příslušenství

 • montáž veškerých průchodek

 • montáž systému chlazení

 • montáž monitoringu a kabeláže po stroji

 • vakuování stroje a zaplavení transformátoru novým izolačním olejem pod vakuem

 • úprava olejové náplně transformátoru pomocí zařízení MICAFIL na požadované parametry

 • odběr vzorků olejové náplně stroje a jejich předání ve zkušební laboratoři

 • elektrické měření transformátoru, kontrola funkcí veškerého příslušenství

 • spolupráce při uvádění transformátoru do provozu

Rovněž nabízíme vlastní nákup nového transformátoru dle parametrů požadovaných
zákazníkem.

bottom of page