top of page

Opravy a revize

Společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. nabízí v rámci své hlavní činnosti:

 • Revize a opravy transformátorů všech výkonů (servis)

 • Transporty transformátorů všech výkonů automobilovou i železniční dopravou

 • Revize a opravy příslušenství na stroji - přetěsnění průchodek, plynového relé, konzervátoru s olejoznakem, teploměrů, rozvodů potrubí po stroji, ventilů, šoupat, olejových čerpadel

 • Výměny a modernizace příslušenství transformátoru (teploměry AKM, proudoznaky Qualitrol, čerpadla, radiátorové klapky, průchodky, konzervátory)

 • Revize a opravy výkonových přepínačů odboček, výměny nefunkčních či poškozených dílů nebo celých přepínačů odboček

 • Revize a opravy motorového pohonu přepínače odboček nebo jeho výměna

 • Přetěsnění dělící roviny nádoby transformátoru nebo na přání provozovatel zavaření dělící roviny

 • Přetěsnění montážních otvorů na nádobě stroje

 • Rozplechování magnetického obvodu, oprava starého vinutí nebo zadání zhotovení nového vinutí a jeho výměna

 • Kontrola axiálních vůli vinutí, horních a spodních staveb, doklínování nebo dotažení vinutí

 • Přeizolování a opravy vývodů

 • Revize a opravy elektromotorů ofuků včetně elektroinstalace

 • Rekonstrukce a opravy celého systému chlazení transformátoru

 • Revize nádoby vysoušeče vzduchu včetně výměny silikagelové náplně, provedení montáže nových typů nádob vysoušečů

 • Odstranění mechanických nečistot a odmaštění povrchu transformátoru pomocí zařízení WAP

 • Povrchová úprava transformátoru – nátěr antikorozní základní barvou a vrchní barvou RAL9006 stříbrný hliník

 • Obnova hermetizace transformátoru

 • Zaplavení nádoby stroje olejovou náplní pod vakuem

 • Elektrické měření transformátoru

 • Elektrické měření pomocných obvodů a izolačních stavů příslušenství

 • Kontroly funkcí všech komponentů na transformátoru, jejich komunikace s velínem

 • Smluvní zajištění diagnostiky transformátorů (elektrické měření + rozbory olejové náplně stroje)

bottom of page