top of page

Calisto

Zařízení pro monitoring rozpuštěného vodíku a vody

Obrázek1.jpg

Systém pro včasné varování při závadě transformátoru

  • detekuje závady (monitoring vodíku)

  • sleduje obsah rozpuštěné vody v olejové náplni

  • umožňuje vzdálenou komunikaci

  • nepřekonatelná stabilita při nízkých úrovních koncentrace

  • nastavitelné hodnoty alarmů a frekvence ukládání dat

  • instalace ve velmi krátké době

CALISTO je zařízení, které nepřetržitě měří koncentrace rozpuštěného vodíku a vody v olejové náplni transformátoru.

 

Zařízení je užíváno k detekci vznikajících závad na transformátoru v jejich počátečním stavu a rovněž poskytuje doplňující hodnoty z nepřetržitého sledování obsahu rozpuštěné vody v olejové náplni stroje, což je důležitá konstanta pro vyhodnocení stavu pevné izolace transformátoru.

Systém umožňuje kompletní ovládání přímo na místě instalace a zároveň vzdálenou správu.

Součástí systému je instalační souprava, kontrolní software a software pro přenos dat.

CALISTO může být určeno pro nově objednaný transformátor či nainstalováno na již funkční transformátor přibližně během dvou hodin.

 

Nejdůležitější funkcí zařízení CALISTO je jeho přesnost při měření obsahu vody a vodíku.

Např. při měření vodíku, ovlivnění výsledku od dalších poruchový plynu v oleji je zanedbatelné. Jakákoliv odchylka v měření tudíž znamená změnu v koncentraci vodíku, což je důležitý hodnotící ukazatel pro přítomnost nastávajících poruch v transformátoru.

Cirkulace oleje

Měření rozpuštěných rozkladových plynů vyžaduje, aby senzory byly nepřetržitě v kontaktu s reprezentativním vzorkem oleje v transformátoru. Všechny monitorovací systémy nebo senzory na trhu tudíž musí být nainstalovány v místech dobré olejové cirkulace .

K tomu, aby bylo dosaženo těchto důležitých požadavků, CALISTO obsahuje vlastní vnitřní systém cirkulace oleje (malá vnitřní 60 ml/min pumpa). Tato unikátní konstrukce garantuje kontakt s reprezentativním vzorkem oleje a taktéž je osvědčeným způsobem k dosažení extrémně rychlých reakcí na vzniklé poruchy.

Olej vstupující do CALISTA může být velice horký díky běžné činnosti transformátoru. Vysoce účinné a termoelektrické klimatizační moduly CALISTA zajistí, že teplota oleje zůstane konstantní uvnitř zařízení. Tato důležitá vlastnost eliminuje kolísání naměřených hodnost při změnách teploty oleje, což vede k ojedinělé citlivosti, opakovatelnosti měření a dlouhodobé stabilitě.

Rovněž vzorky oleje pro rozbory v laboratoři lze čistě a bez zbytečného roztékání odebrat přímo z CALISTA.

 

Krátkodobá a dlouhodobá stabilita

Moduly pro měření vodíku a vody jsou navrženy pro minimalizaci krátkodobých výkyvů.

 

Měření vody

Rozpuštěná voda je měřena nepřetržitě použitím vlhkostního senzoru ponořeného přímo v toku oleje pro zajištění nejrychlejší reakce při změnách v koncentraci vody. Elektrické vlastnosti senzoru se změní při vzestupu či poklesu hladiny rozpuštěné vody v oleji. Tyto elektrické změny jsou měřeny zároveň s měřením teploty oleje a je prováděna kalkulace pro přepočet signálu na ppm rozpuštěné vody v oleji.

 

Správa dat a komunikace

Data, obsahující koncentrace vodíku, koncentrace vody, datum a čas měření jsou uložena v pamětí zařízení při frekvenci nastavené uživatelem. Ovládací parametry a přenos dat je zřízen pomocí softwaru založeném na operačním systému Windows®. Data mohou být stažena vzdáleně pomocí

RS-485 a optického kabelu, přes Ethernet, nebo přímo na místě pomocí zabudovaného portu RS-232. Stažená data jsou uložena v standardním ACSII souboru, který může být importován do jakéhokoliv moderního softwaru pro sledování vývoje či podávání zpráv. Program Calisto Manager automaticky generuje grafy z dat naměřených systémem CALISTO. Tento program je součástí dodávky systému CALISTO pro měření rozpuštěného vodíku a vody.

 

Správa venkovních podmínek

Uzavřená vnitřní teplota CALISTA je udržována na stálé úrovni pro zajištění stability a opakovatelnosti. Tato teplota je udržována konstantní i pod extrémními venkovními podmínkami v rozmezí od -40º C do +65º C.

CALISTO je navrženo pro odolání v nevlídném prostředí a průmyslových zónách. Všechny součásti systému jsou umístěny ve schránce z nerezu.

bottom of page