top of page

Transport transformátorů

V rámci této služby nabízíme našim zákazníkům realizaci přepravy transformátorů všech výkonů a to jak dopravou automobilovou, tak železniční.

Před zahájením přepravy je na transformátor namontován elektronický zapisovač nárazů, který zaznamenává přesný čas, intenzitu a směr případného otřesu a rovněž záznam GPS trasy.

 

Soubory se záznamem se předávají objednateli přepravy ke kontrole.

bottom of page