top of page
AdobeStock_247812631.jpeg

O NÁS

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

Politika kvality a EMS

Společnost TRAFOP-CZ, s.r.o., jejíž hlavní činností jsou komplexní služby v oblasti montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení, vyhlásila tyto základní principy politiky kvality a životního prostředí:

Záměrem naší společnosti je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby našich zákazníků. Budeme usilovat o to, aby veškeré námi provedené práce svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a aby splňovaly veškeré požadavky našich zákazníků na kvalitu. Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky zákazníků a snižování vlastních nákladů) a ochranu životního prostředí můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality a životního prostředí, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, všech pracovníků. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality a životního prostředí společnosti. Všichni zaměstnanci si musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb a předcházení očekávání našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti. Budeme se snažit o dosahování vysoké rentability realizovaných zakázek při minimalizaci vlastních nákladů nejen v zájmu našich zákazníků, ale také v zájmu našich zaměstnanců, kterým chceme poskytovat dlouhodobé a perspektivní zaměstnání. To vše nás zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality procesů a služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

TRAFOP-CZ, s.r.o. se zavazuje:

 • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu (EM) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho dalším rozvíjením

 • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala nebo se na ni vztahují, včetně požadavků zákazníka

 • Působit na své subdodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí

 • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím vlastních produktů a služeb

 • Klást důraz na neustále zlepšování a prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí, především prevenci znečišťování

Politika kvality a životního prostředí je v organizaci vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámení:

 • všichni pracovníci společnosti

 • všichni subdodavatelé společnosti

Neziskové organizace podporované společností TRAFOP-CZ, s.r.o. již od samotného začátku

 • Fondu ohrožených dětí – finanční dar.

 • Dětský domov Husita, o.p.s. v Dubenci u Příbrami – opakované finanční dary.

 • Nakladatelství UMÚN s.r.o. – opakované objednávání tisku vánočních přání s motivy kreseb malířů malujících ústy a nohama.

 • Nadace Světluška – finanční dar pro vybraného postiženého chlapce.

 • Nadace Světluška – opakované zadání výroby nástěnných kalendářů pro Světlušku s logem společnosti.

 • Nadace Světluška – opakované zadání výroby novoročních přání s logem společnosti.

 • Nadace Archa Chantal – opakované zadání výroby nástěnných kalendářů Proměny s logem společnosti.

 • Dobrý anděl - od roku 2014 společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. pravidelně podporuje potřebné rodiny.

 • Zdravotní klaun - od roku 2018 společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. a OSVČ Stanislav Dunka plně podporují projekt Zdravotní klaun

Soubory ke stažení

Časová osa firmy

bottom of page