Vyhledávání


Kontakt

TRAFOP-CZ s.r.o.
Neratovická 1043
Kostelec nad Labem
27713

(+420) 602 141 834

E-mail: info@trafop.cz

Diagnostika transformátorů

Společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. je na základě svých dlouholetých zkušeností zajišťuje tato diagnostická měření a zkoušky:


Diagnostika výkonových transformátorů
 • Měření izolačního odporu
 • Měření ztrátového činitele a kapacity
 • Měření veličiny C2/C50
 • Měření odporu vinutí
 • Měření převodového poměru a stanovení charakteru spojení vinutí
 • Měření magnetizačních proudů
 • Měření impedance nakrátko
 • Měření časů přepnutí přepínače odboček na stroji i samostatně
 • Provozní diagnostiku průchodek
 • Napěťové zkoušky střídavým napětím
 • Speciální zkoušky dle požadavků provozovatele (měření částečných výbojů, analýzu polarizačního spektra (RVM), termovizní prohlídky, atd.)

 

Rozbory izolačních olejů
 • Měření izolačních parametrů - zkoušky průrazného napětí, obsah vody
 • Jakostní parametry izolačního oleje – stanovení čísla kyselosti, ztrátového činitele, relativní permitivity, vnitřní rezistivity, relativního mezipovrchového napětí, hustoty, obsahu antioxidačního inhibitoru. U zestárlých izolačních olejů se zjišťuje přítomnost kalů a korozívní síry. Všechny tyto zkoušky slouží pro posouzení stupně provozního zestárnutí olejové náplně elektrických zařízení
 • Další speciální rozbory dle požadavků provozovatele (stanovení počtu a velikosti částic, infračervenou spektroskopii, zkoušky tepelně-oxidační stálosti, laboratorní regenerace, stanovení obsahu PCB látek)

Zkoušky pevné izolace
 • Voda v pevné izolaci
 • Stanovení průměrného polymeračního stupně pevné izolace
 • Stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin