Vyhledávání


Kontakt

TRAFOP-CZ s.r.o.
Neratovická 1043
Kostelec nad Labem
27713

(+420) 602 141 834

E-mail: info@trafop.cz

Monitoring transformátorů

Společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. nabízí dodání a montáž monitorovacího systému


CALISTO 2 = EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA STROJE

monitoring hladiny
 • rozpuštěného vodíku
 • oxidu uhelnatého
 • vody
v olejové náplni transformátoru
Odhalte poruchu transformátoru již v prvotním stádiu – monitorováním hladiny vodíku

Vodík je prvek, který vzniká, v nižší či vyšší koncentraci, při každé poruše transformátoru. Calisto 2 s vysokou přesností neustále monitoruje hladinu rozpuštěného vodíku v olejové náplni transformátoru.
I v počátečních stádiích, jakékoliv poruchy transformátorů, vzniká z důvodů působení elektrických a tepelných jevů vodík. Takto vzniklý vodík se vysokou rychlostí šíří olejovou náplni stroje a proto poskytuje okamžitou a spolehlivou indikaci nebezpečí počínajících poruch.
Calisto 2 je nejspolehlivějším zařízením pro včasné a přesné určování i těch nejnižších měřitelných hladin rozpuštěného vodíku v oleji. Po nainstalování na transformátor poskytuje, v nejkratším možném čase, informace o hrozících poruchách a umožňuje tak včasné a skutečné monitorování stavu vývoje těchto poruch.

 

Monitorování stavu pevné izolace

Perfektní stav pevné izolace je životně důležitý pro správnou funkci každého transformátoru. Zvýšený obsah vody a přehřívání transformátoru jsou dva aspekty, které mohou vést k nenávratnému poškození pevné izolace.
Oxid uhelnatý je vedlejším produktem při degradaci celulózy, anomálie v hodnotách obsahu oxidu uhelnatého mohou být zaznamenány při příliš vysokém přehřívání celulózy. Calisto 2 poskytuje spolehlivé měření přítomnosti CO a okamžitě po nárůstu měřených hodnot upozorňuje alarmem provozovatele zařízení. Včasným provedením DGA a analýzou furanů, je možné zamezit zrychlenému stárnutí pevné izolace, dříve než dojde k jejímu nevratnému poškození.
V kombinaci s polárními produkty a kyselinami, může rozpuštěná voda významně ovlivnit dielektrické vlastnosti izolačních kapalin a materiálů.
MS pevné senzory, určené speciálně pro měření vlhkosti v oleji, poskytují prvotřídní přesnost ve srovnání s laboratorními měřeními a standardy pro měření vlhkosti v oleji.
Precizní teplotní měření a prokázané konvektivní algoritmy jsou použity tak, aby poskytovaly informace o vlhkosti v jednotkách ppm, %RS při 25 °C, nebo %RS při specifických teplotách.

 

Vliv teploty olejové náplně při měření

Teplota oleje může mít významný vliv na přesnost on-line měření rozpuštěných plynů. Rozpustnost a difuse plynů se může signifikantně lišit v závislosti na teplotě, typu a čistotě oleje.
Calisto 2 eliminuje jakékoli možnosti ovlivnění těmito činiteli, za pomocí ochlazování či ohřívání oleje na určenou standardní teplotu. Tímto umožňuje porovnávání výsledků s nevyrovnatelnou citlivostí, stabilitou a přesností.

 

Technologie měření plynů

Výhradní technologie společnosti MSS druhé generace přístrojů určených pro měření plynů zakládá nejnovější standardy pro přesnost měření H2 a CO i na nejnižších zjistitelných hodnotách v olejových náplních transformátorů.
Každé Calisto 2 je nekalibrováno pomocí certifikovaných plynových směsí dodávaných NIST a Morgan Schaffer IEC/ISO 17025 certifikovanou laboratoři pro testování olejů.

 

Cirkulace oleje

Pro naprosto spolehlivé údaje a okamžitou reakci na neočekávané změny.  Calisto 2 bez přestávky odebírá kontrolní vzorky z olejové náplně transformátoru, za použití elektromagnetické pupy. Kontrola průtoku oleje zařízením zaručuje, že je průtok v bezchybném stavu v každém okamžiku.

 

Cenové výhody

Investice do nákupu Calista 2 výrazně zredukuje provozní náklady:

 • Sníží počet neplánovaných poruch
 • Zamezí nevratné degradaci pevné izolace
 • Zredukuje plané hlášení havárií
 • Optimalizuje plán údržby
 • Bez přestávky monitoruje poruchové a kritické transformátory

 

Technické výhody
 • Calisto 2 může být nainstalováno a na místě spuštěno v méně než 12 hodinách
 • Snadno se integruje do již existujících monitorovacích systémů
 • Spolehlivá, přesná a stabilní signalizace
 • Okamžitá reakce na vznikající poruchu
 • Vakuu odolný přístroj

 

Charakteristické rysy
 • Přesné měření rozpuštěného vodíku a oxidu uhelnatého
 • Neustálé monitorování obsahu rozpuštěné vody v olejové náplni transformátoru
 • Vysoká citlivost a široký rozsah
 • Neustálá cirkulace oleje s vlastní kontrolou
 • Prověřená technologie pro indikaci rozpuštěných plynů
 • Volitelné Calisto Expert Serie příslušenství

 

Všestranná připojitelnou

Calisto 2 může být sledováno přímo na místě instalace za použití den/noc VDF displeje a tří tlačítkového předního panelu.
Tři izolované 4.20mA výstupy jsou nainstalované pro přenos měření obsahu vodíku, CO a vody.
Pět NO/NC přenosů může být nakonfigurováno regulérně či na základně anti-poruchového zapojení pro reakci na nestandardní naměřené hodnoty a následné spuštění alarmu poruchy, alarmu směru a pro zjišťování případných poruch na samotném přístroji.
Digitální komunikace může být založena na základě lokálního USB-2.
Dále je přístupný i volitelný set IEC 61850.
Samostatný 4-20mA výstup pro teplotu oleje může být rovněž použit s MS Calisto Expert Serie sondou pro měření teploty oleje.
Ostatní možnosti zařízení zahrnují teplotní set z optického vlákna a bezdrátový modem.

Calisto